за Христос

Притчи 14   

1 Размисли за праведния и нечестивия, за богатия и бедния
Всяка мъдра жена съгражда дома си,
а безумната го събаря със собствените си ръце.
2 Който ходи в правотата си, се бои от Господа;
а опакият в пътищата си Го презира.
3 В устата на безумния има пръчка за гордостта му,
а устните на мъдрите ще ги пазят.
4 Където няма волове, яслите са чисти,
но в силата на воловете е голямото изобилие.
5 Верният свидетел няма да лъже,
а лъжливият свидетел диша лъжи.
6 Присмивателят търси мъдрост и не я намира,
а за разумния учението е лесно.
7 Отмини безумния човек,
щом си узнал, че той няма разумни устни.
8 Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си,
а глупостта на безумните е да заблуждават.
9 У глупците живее вина,
а между праведните има Божие благоволение.
10 Сърцето познава своята си горест
и чужд не участва в неговата радост.
11 Къщата на нечестивите ще бъде съборена,
а шатърът на праведните ще благоденства.
12 Има път, който се вижда прав на човека,
но краят му е пътища към смърт.
13 Даже и сред смеха сърцето си има болката
и краят на веселието е тегота.
14 Развратният по сърце ще се насити от своите пътища,
а добрият човек ще се насити от себе си.
15 Простият вярва на всяка дума,
а благоразумният внимава добре в стъпките си.
16 Мъдрият се бои и се отклонява от злото,
а безумният самонадеяно се хвърля напред.
17 Избухливият човек постъпва несмислено
и зломислещият е мразен.
18 Безумните наследяват глупост,
а благоразумните се увенчават със знание.
19 Злите се кланят пред добрите
и нечестивите - при портите на праведния.
20 Сиромахът е мразен даже от ближния си,
а на богатия приятелите са много.
21 Който презира ближния си, съгрешава,
а който показва милост към сиромасите, е блажен.
22 Не се ли заблуждават онези, които измислят зло?
А милост и вярност ще се показват към тези, които измислят добро.
23 От всеки труд има полза,
а от бъбренето с устните - само оскъдност.
24 Богатството на мъдрите е венец за тях,
а глупостта на безумните е винаги глупост.
25 Верният свидетел избавя души,
а който издиша лъжи, е цяла измама.
26 В страха от Господа има силна увереност
и Неговите деца ще имат прибежище.
27 Страхът от Господа е извор на живот,
за да се отдалечава човек от примките на смъртта.
28 Когато народът е многоброен, слава е за царя,
а когато народът е малоброен, съсипване е за княза.
29 Който не се гневи бързо, показва голямо благоразумие,
а който лесно се гневи, проявява безумие.
30 Тихо сърце е живот на тялото,
а разяреността е гнилост на костите.
31 Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя,
а който е милостив към бедните, показва почит към Него.
32 Нечестивият е смазан във време на бедствието си,
а праведният и в смъртта си има упование.
33 В сърцето на разумния мъдростта почива,
а между безумните тя се явява.
34 Правдата възвисява народ,
а грехът е позор за племената.
35 Благоволението на царя е към разумния слуга,
а яростта му - против онзи, който докарва срам.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31