за Христос

Добродетелната жена е венец на мъжа си;
а онази, която докарва срам, е като гнилост в костите му.

Слушай Притчи 12:4
Притчи 12:4

Препратки:

Други преводи на Притчи 12:4: