за Христос

Притчи 12:3,6,7,11,13,14,19-22,24,27,28   

3 Човек няма да се утвърди чрез беззаконие,
а коренът на праведните няма да се поклати.
6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие;
а устата на праведните ще ги избавят.
7 Нечестивите се съсипват и ги няма,
а домът на праведните ще стои.
11 Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, е без разум.
13 В престъплението на устните се намира опасна примка,
а праведният ще се отърве от затруднение.
14 От плода на устата си човек се насища с добрини;
и според делата на ръцете на човека му се въздава.
19 Устните, които говорят истината, ще се утвърдят завинаги,
а лъжливият език ще трае за минута.
20 Измама има в сърцето на онези, които планират зло;
а радост имат тези, които съветват за мир.
21 Никаква пакост няма да се случи на праведния,
а нечестивите ще се изпълнят със злощастие.
22 Лъжливите устни са мерзост за Господа,
а онези, които постъпват вярно, са приятни на Него.
24 Ръката на трудолюбивите ще властва,
а ленивите ще бъдат подчинени.
27 Ленивият не пече лова си;
а скъпоценностите на хората са за трудолюбивия.
28 В пътя на правдата има живот
и в пътеката й няма смърт.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31