за Христос

Който смущава своя дом, ще наследи вятър;
и безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.

Слушай Притчи 11:29
Притчи 11:29

Препратки:

Други преводи на Притчи 11:29: