за Христос

Даже ръка с ръка да се съедини, пак нечестивият няма да остане ненаказан,
а потомството на праведните ще се избави.

Слушай Притчи 11:21
Притчи 11:21

Препратки:

Други преводи на Притчи 11:21: