за Христос

Притчи 11:2-6,8,9,18-22,26,27,28,30,31   

2 Дойде ли гордост, идва и срам.
А мъдростта е със смирените.
3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи,
а извратеността на коварните ще ги погуби.
4 В ден на гняв богатството не ползва,
а правдата избавя от смърт.
5 Правдата на непорочния ще оправя пътя му,
а нечестивият ще падне чрез своето нечестие.
6 Правдата на справедливите ще ги избави,
а коварните ще се хванат в злобата си.
8 Праведният се отървава от беда,
а вместо него в нея изпада нечестивият.
9 Безбожният погубва ближния си с устата си,
но чрез знанието на праведните ближният ще бъде избавен.
18 Нечестивият придобива измамлива печалба,
а който сее правда, има сигурна награда.
19 Който е утвърден в правдата, ще стигне живот,
а който се стреми към злото, съдейства за своята смърт.
20 Развратените в сърце са мерзост за Господа,
а непорочните в пътя си са угодни на Него.
21 Даже ръка с ръка да се съедини, пак нечестивият няма да остане ненаказан,
а потомството на праведните ще се избави.
22 Както е златна халка на носа на свиня,
така е красивата, но безразсъдна жена.
26 Който задържа жито, ще бъде проклинан от народа,
а който продава, благословение ще почива на главата му.
27 Който усърдно търси доброто, търси и благоволение,
а който търси злото, то ще дойде и върху него.
28 Който уповава на богатството си, ще падне,
а праведните ще цъфтят като зелен лист.
30 Плодът на праведния е дърво на живот;
и който е мъдър, придобива души.
31 Ето, и на праведния се въздава на земята -
колко повече на нечестивия и на грешния!
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31