за Христос

Притчи 11   

1 Щедрите стават по-богати
Неточни везни са мерзост пред Господа;
а точни грамове са угодни на Него.
2 Дойде ли гордост, идва и срам.
А мъдростта е със смирените.
3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи,
а извратеността на коварните ще ги погуби.
4 В ден на гняв богатството не ползва,
а правдата избавя от смърт.
5 Правдата на непорочния ще оправя пътя му,
а нечестивият ще падне чрез своето нечестие.
6 Правдата на справедливите ще ги избави,
а коварните ще се хванат в злобата си.
7 Когато умира нечестивият, очакваното от него загива;
така загива надеждата на насилниците.
8 Праведният се отървава от беда,
а вместо него в нея изпада нечестивият.
9 Безбожният погубва ближния си с устата си,
но чрез знанието на праведните ближният ще бъде избавен.
10 Когато благоденстват праведните, градът се весели;
и когато погиват нечестивите, става тържество.
11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига,
а чрез устата на нечестивите се съсипва.
12 Който презира ближния си, е скудоумен;
а благоразумният човек мълчи.
13 Одумникът обикаля и открива тайните,
а верният духом потайва работата.
14 Където няма мъдро ръководене, народът пропада,
а в многото съветници има безопасност.
15 Който поръчителства за чужд човек, зле ще пострада,
а който мрази поръчителството, е в безопасност.
16 Благодатната жена придобива чест;
и насилниците придобиват богатство.
17 Милостивият човек прави добро на себе си,
а жестокият смущава своето тяло.
18 Нечестивият придобива измамлива печалба,
а който сее правда, има сигурна награда.
19 Който е утвърден в правдата, ще стигне живот,
а който се стреми към злото, съдейства за своята смърт.
20 Развратените в сърце са мерзост за Господа,
а непорочните в пътя си са угодни на Него.
21 Даже ръка с ръка да се съедини, пак нечестивият няма да остане ненаказан,
а потомството на праведните ще се избави.
22 Както е златна халка на носа на свиня,
така е красивата, но безразсъдна жена.
23 Желаното от праведните е само добро,
а онова, което очаква нечестивите, е гняв.
24 Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие,
а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия.
25 Благотворната душа ще бъде наситена;
и който пои, сам ще бъде напоен.
26 Който задържа жито, ще бъде проклинан от народа,
а който продава, благословение ще почива на главата му.
27 Който усърдно търси доброто, търси и благоволение,
а който търси злото, то ще дойде и върху него.
28 Който уповава на богатството си, ще падне,
а праведните ще цъфтят като зелен лист.
29 Който смущава своя дом, ще наследи вятър;
и безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.
30 Плодът на праведния е дърво на живот;
и който е мъдър, придобива души.
31 Ето, и на праведния се въздава на земята -
колко повече на нечестивия и на грешния!
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31