за Христос

Притчи 10:2,3,4,6,7,9,16,17,22,24,27-30   

2 Съкровища, придобити с неправда, не ползват;
а правдата избавя от смърт.
3 Господ няма да остави да гладува душата на праведния;
но отхвърля злобното желание на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва бедност,
а трудолюбивата ръка обогатява.
6 Благословения почиват върху главата на праведния;
а устата на нечестивите покриват насилие.
7 Паметта на праведния е благословена,
а името на нечестивите ще изгние.
9 Който ходи непорочно, ходи безопасно,
а който изкривява пътищата си, ще се познае.
16 Заплатата на праведния е за живот,
а благоуспяването на нечестивия е за грях.
17 Който внимава в изобличението, е по пътя към живот,
а който пренебрегва мъмренето, се заблуждава.
22 Благословението Господне обогатява;
и трудът на човека няма да прибави нищо.
24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
а желанието на праведните ще се изпълни.
27 Страхът от Господа прибавя дни,
а годините на нечестивите се съкращават.
28 Надеждата на праведните е радост,
а очакването на нечестивите е напразно.
29 Пътят Господен е крепост за непорочния
и съсипване за онези, които вършат беззаконие.
30 Праведният никога няма да се поклати,
а нечестивите няма да населят земята.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31