за Христос

Първи сборник с мъдрости на Соломон
(10:1-22:16)
Праведният и нечестивият

Притчи Соломонови.
Мъдър син радва баща си.
А безумен син е тъга за майка си.

Слушай Притчи 10:1
Притчи 10:1

Препратки:

Други преводи на Притчи 10:1: