за Христос

Притчи 10   

1 Първи сборник с мъдрости на Соломон
(10:1-22:16)
Праведният и нечестивият

Притчи Соломонови.
Мъдър син радва баща си.
А безумен син е тъга за майка си.
2 Съкровища, придобити с неправда, не ползват;
а правдата избавя от смърт.
3 Господ няма да остави да гладува душата на праведния;
но отхвърля злобното желание на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва бедност,
а трудолюбивата ръка обогатява.
5 Който събира лятно време, той е разумен син,
а който спи по жътва, той е син, който докарва срам.
6 Благословения почиват върху главата на праведния;
а устата на нечестивите покриват насилие.
7 Паметта на праведния е благословена,
а името на нечестивите ще изгние.
8 Мъдрият по сърце приема заповеди;
а безумният бъбривец пада.
9 Който ходи непорочно, ходи безопасно,
а който изкривява пътищата си, ще се познае.
10 Който намигва с око, докарва скръб,
а безумният бъбривец пада.
11 Устата на праведния са извор на живот,
а устата на нечестивите покриват насилие.
12 Омразата повдига раздори,
а любовта покрива всички грешки.
13 В устните на разумния се намира мъдрост,
а тоягата е за гърба на безумния.
14 Мъдрите запазват знанието,
а устата на безумния са близка гибел.
15 Имотът на богатия е неговият укрепен град,
а съсипия за бедните е тяхната бедност.
16 Заплатата на праведния е за живот,
а благоуспяването на нечестивия е за грях.
17 Който внимава в изобличението, е по пътя към живот,
а който пренебрегва мъмренето, се заблуждава.
18 Който таи омраза, има лъжливи устни;
и който възгласява клевета, е безумен.
19 В многото говорене грехът е неизбежен;
а който въздържа устните си, е разумен.
20 Езикът на праведния е избрано сребро;
сърцето на нечестивите струва малко.
21 Устните на праведния хранят мнозина;
а безумните умират от нямане на разум.
22 Благословението Господне обогатява;
и трудът на човека няма да прибави нищо.
23 Злотворството е като забавление за безумния.
Така е и мъдростта на разумния човек.
24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
а желанието на праведните ще се изпълни.
25 Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва;
а праведният има вечна основа.
26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите,
така е ленивият за онези, които го пращат.
27 Страхът от Господа прибавя дни,
а годините на нечестивите се съкращават.
28 Надеждата на праведните е радост,
а очакването на нечестивите е напразно.
29 Пътят Господен е крепост за непорочния
и съсипване за онези, които вършат беззаконие.
30 Праведният никога няма да се поклати,
а нечестивите няма да населят земята.
31 От устата на праведния блика мъдрост,
а лъжливият език ще бъде отрязан.
32 Устните на праведния знаят приятното за слушане;
а устата на нечестивите говорят извратеното.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31