за Христос

Плач Еремиев 5   

1 Молитва за Божия милост над Израел: "Възвърни ни към Себе Си"
Спомни си, Господи, какво ни се случи;
погледни и виж как ни укоряват.
2 Наследството ни мина у чужденци,
къщите ни - у странници.
3 Останахме сирачета без баща.
Майките ни са като вдовици.
4 Водата си пихме със сребро,
дървата ни идват с пари.
5 Нашите гонители са на вратовете ни.
Трудим се и почивка нямаме.
6 Протегнахме ръка към египтяните
и към асирийците, за да се наситим с хляб.
7 Бащите ни съгрешиха и ги няма;
и ние носим техните беззакония.
8 Слуги господстват над нас
и няма кой да ни избави от ръката им.
9 Добиваме хляба си с опасност за живота си
поради меча, който ограбва в пустинята.
10 Кожата ни почервеня като пещ
поради върлуването на глада.
11 Изнасилваха жените в Сион,
девиците - в Юдейските градове.
12 Чрез техните ръце бяха обесени първенците,
старейшините не бяха почитани.
13 Младежите носеха воденични камъни
и децата падаха под товара на дървата.
14 Старейшините не седят вече на портите;
младежите изоставиха песните си.
15 Престана радостта на сърцето ни;
хорото ни се превърна в жалеене.
16 Венецът падна от главата ни.
Горко ни! Защото сме съгрешили.
17 Затова чезне сърцето ни;
затова причерня на очите ни.
18 Поради запустяването на Сионския хълм
лисиците ходят по него.
19 Ти, Господи, седиш като Цар довека;
престолът Ти е от род в род.
20 Защо ни забравяш завинаги
и ни изоставяш за толкова дълго време?
21 Възвърни ни, Господи, към Себе Си и ще се възвърнем;
обнови дните ни, както отначало -
22 ако не си ни отхвърлил съвсем
и не си се разгневил много против нас.
Плач Еремиев: 1 2 3 4 5