за Христос

Песен на песните 8   

1 Да ми беше ти като брат
Да ми беше ти като брат,
който е сукал от гърдите на майка ми!
Когато те намерех вън, щях да те целуна.
Да! И никой нямаше да ме презре.
2 Бих те взела и завела
в къщата на майка си, за да ме научиш.
Бих те напоила с подправено вино
и със сок от наровете си.
3 Лявата му ръка би била под главата ми
и дясната му би ме прегърнала.
4 Заклевам ви, йерусалимски дъщери,
да не възбудите, нито да събудите любовта ми,
преди да пожелае.
5 Шеста песен
(8:5-14)
Зов и отговор

Коя е тази, която идва от пустинята,
опираща се на възлюбения си?
Аз те събудих под ябълката;
там те роди майка ти,
там те роди родителката ти.
6 Положи ме като печат на сърцето си,
като печат на мишцата си;
защото любовта е силна като смъртта,
ревността е остра като преизподнята,
чието святкане е огнено, пламък най-буен.
7 Много води не могат да угасят любовта,
нито реките могат да я потопят;
ако някой би дал целия имот на дома си за любовта,
съвсем биха го презрели.
8 Ние имаме малка сестра и тя няма гърди.
Какво да направим за сестра си в деня, когато стане дума за нея?
9 Ако бъде стена, ще съградим на нея сребърни укрепления;
и ако бъде врата, ще я обградим с кедрови дъски.
10 Аз съм стена и гърдите ми са като стълбовете й;
тогава бях пред очите му като такава,
която е намерила благоволение.
11 Соломон имаше лозе във Ваал-хамон;
даде лозето на наематели;
за плода му всеки трябваше да донесе хиляда сребърника.
12 Моето лозе, собствеността ми, е под моята власт;
хилядата нека са на тебе, Соломоне,
и двеста - на онези, които пазят плода му.
13 О, ти, която седиш в градините,
другарите внимават в гласа ти;
дай ми и аз да го чуя.
14 Бързай, възлюбени мой,
и бъди като сърничка или еленче
върху планините на ароматите.
Песен на песните: 1 2 3 4 5 6 7 8