за Христос

и устата ти - като най-хубаво вино,
което се поглъща гладко за възлюбения ми,
като се плъзва през устните на спящите.

Слушай Песен на песните 7:9
Песен на песните 7:9

Препратки:

Други преводи на Песен на песните 7:9: