за Христос

Казах: Ще се кача на палмата, ще хвана клончетата й;
и, ето, гърдите ти ще бъдат като гроздове на лоза
и благовонието на дъха ти - като ябълки,

Слушай Песен на песните 7:8
Песен на песните 7:8

Препратки:

Други преводи на Песен на песните 7:8:

Казах: Ще се изкача на палмата, ще хвана клоните й. Нека гърдите ти бъдат като гроздове на лозата и благоуханието на дъха ти - като ябълки,
/Верен 2002/
Казах: Ще се изкача на палмата, ще хвана клончетата й;
и, ето, гърдите ти ще бъдат като гроздове на лоза
и благовонието на дъха ти - като ябълки,
/Библейско общество 2000/
Рекох: Ще се възкача на палмата, ще хвана клончетата й;
И, ето, гърдите ти ще бъдат като клончетата на лоза,
И благовонието на дъха {Еврейски: Носа.}* ти като ябълки,
/Протестантски 1940/
Помислих си: да се качех на палмата, бих се хванал за клоните й; и твоите ненки биха били вместо гроздове, и мирисът от твоите ноздри - като мирис от ябълка;
/Православен/
Рекох: Ще възляза на финика, ще хвана ветвите му;
И, ето, съсците ти ще бъдат като граздове на лоза,
И уханието на носа ти като ябълки,
/Цариградски/
I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof: now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples;
/KJV/