за Христос

шията ти е като стълб от слонова кост;
очите ти са като водоемите в Есевон към портата Бат-рабим;
носът ти е като ливанската кула,
която гледа към Дамаск;

Слушай Песен на песните 7:4
Песен на песните 7:4

Препратки:

Други преводи на Песен на песните 7:4:

Шията ти е като кулата от слонова кост. Очите ти са като езерата в Есевон до портата на Бат-Рабим. Носът ти е като ливанската кула, която гледа към Дамаск.
/Верен 2002/
шията ти е като стълб от слонова кост;
очите ти са като водоемите в Есевон към портата Бат-рабим;
носът ти е като ливанската кула,
която гледа към Дамаск;
/Библейско общество 2000/
Шията ти е като стълб от слонова кост;
Очите ти са като водоемите в Есевон към портата Бат-рабим;
Носът ти е като ливанската кула,
Която гледа към Дамаск;
/Протестантски 1940/
шията ти - като стълб от слонова кост; очите ти - Есевонски езерца, при Батрабимски порти; носът ти - ливанска кула, обърната към Дамаск;
/Православен/
Вратът ти като слонов стълп,-
Очите ти като водоемите в Есевон
Към вратата Бат-рабим,-
Носът ти като спълпът на Ливан
Който гледа към Дамаск,-
/Цариградски/
Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in Heshbon, by the gate of Bathrabbim: thy nose is as the tower of Lebanon which looketh toward Damascus.
/KJV/