за Христос

Мандрагоровите ябълки издават благоухание;
и върху врата ни има
всякакви изрядни плодове, нови и стари,
които съм запазила за тебе, възлюбени мой.

Слушай Песен на песните 7:13
Песен на песните 7:13

Препратки:

Други преводи на Песен на песните 7:13:

Мандрагоровите ябълки издават благоухание и при вратите ни има всякакви приятни плодове - нови и стари, които съм запазила за теб, любими мой.
/Верен 2002/
Мандрагоровите ябълки издават благоухание;
и върху врата ни има
всякакви изрядни плодове, нови и стари,
които съм запазила за теб, любими мой.
/Библейско общество 2000/
Мандрагоровите ябълки издават благоухание;
И върху вратата ни има
Всякакви изрядни плодове, нови и стари,
Които съм запазила за тебе, възлюбени мой.
/Протестантски 1940/
Мандрагорите вече благоухаят, и до вратата ни има всякакви най-хубави плодове, нови и стари; запазила съм ги за тебе, мой мили!
/Православен/
Мандрагорите дадоха ухание;
И при вратата ни има
Всякакви плодове угодни, нови и вехти:
Скрила съм ги за тебе, възлюблени мой.
/Цариградски/
The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant fruits, new and old, which I have laid up for thee, O my beloved.
/KJV/