за Христос

да осъмнем в лозята, да видим напъпила ли е лозата,
появил ли се е крехкият грозд и цъфнали ли са наровете;
там ще ти дам любовта си.

Слушай Песен на песните 7:12
Песен на песните 7:12

Препратки:

Други преводи на Песен на песните 7:12:

Нека осъмнем в лозята, нека видим напъпила ли е лозата, отворили ли са се цветовете й, разцъфтели ли са наровете. Там ще ти дам любовта си.
/Верен 2002/
да осъмнем в лозята, да видим напъпила ли е лозата,
появил ли се е крехкият грозд и цъфнали ли са наровете;
там ще ти дам любовта си.
/Библейско общество 2000/
Да осъмнем в лозята, да видим напъпила ли е лозата,
Появил ли се е крехкият грозд и цъфнали ли са наровете;
Там ще ти дам любовта си.
/Протестантски 1940/
утре ще идем на лозята, ще видим, развила ли се е лозата, разтворили ли са се пъпките, цъфнали ли са наровете; там ще те обсипя с милувки.
/Православен/
Да осъмнем в лозята;
Да видим прозябна ли лозето,
Отвори ли цвят гроздето,
И цъвнаха ли наровете:
Там ще ти дам любовта си.
/Цариградски/
Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates bud forth: there will I give thee my loves.
/KJV/