за Христос

Песен на истинската любов
Колко са красиви краката ти с чехлите, дъще на княза!
Твоите закръглени бедра са подобни на огърлица,
изделие на художнически ръце;

Слушай Песен на песните 7:1
Песен на песните 7:1

Препратки:

Други преводи на Песен на песните 7:1: