за Христос

Песен на песните 2   

1 За любовта всичко е прекрасно
Аз съм роза Саронова
и крем в долината.
2 Както е кремът между тръните,
така е любимата ми между дъщерите.
3 Както ябълката между дърветата на градината,
така е възлюбеният ми между синовете;
пожелах сянката му и седнах под нея,
и плодът му беше сладък в устата ми.
4 Доведе ме в дома на пируването
и знамето му над мене беше любов.
5 Подкрепете ме с млинчета, разхладете ме с ябълки,
защото съм ранена от любов.
6 Лявата му ръка е под главата ми
и дясната му ръка ме прегръща.
7 Заклевам ви, йерусалимски дъщери,
в сърните и в полските елени:
да не възбудите и да не събудите любовта ми, преди да пожелае.
8 Втора песен
(2:8-3:5)
Красотата на любовта

Гласът на възлюбения ми! Ето, той иде,
скача по горите, играе по хълмовете.
9 Възлюбеният ми прилича на сърна или на млад елен;
ето, стои зад стената ни,
гледа в прозорците,
надзърта през решетките.
10 Възлюбеният ми проговаря и ми казва:
Стани, любима моя, прекрасна моя, и ела;
11 защото, ето, зимата измина
и дъждът престана и си отиде;
12 цветята се явяват по земята,
дойде време птиците да пеят
и гласът на гургулицата се чува по нашата земя;
13 по смокинята зреят първите й смокини
и лозята цъфтят и издават благоухание.
Стани, любима моя, прекрасна моя, и ела.
14 О, гълъбице моя, в пукнатините на скалата,
в скришните места на стръмнините
нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти;
защото гласът ти е сладък и лицето ти прекрасно.
15 Хванете ни лисиците,
малките лисици, които погубват лозята;
защото лозята ни цъфтят.
16 Възлюбеният ми е мой - и аз съм негова;
пасе стадото си между кремовете.
17 Докато повее дневният хладен ветрец и побегнат сенките,
върни се, възлюбени мой, и бъди като сърничка
или млад елен по назъбените планини.
Песен на песните: 1 2 3 4 5 6 7 8