за Христос

Откровение 8   

1 Седмият печат
И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето за около половин час.
2 Тогава видях, че на седемте ангела, които стояха пред Бога, бяха дадени седем тръби.
3 И дойде друг ангел и застана пред олтара, като държеше златна кадилница; и на него бе даден много тамян, за да го прибави към молитвите на всички светии над златния олтар, който беше пред престола.
4 А кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите.
5 И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята; и последваха гръмове и гласове, светкавици и трус.
6 Първите четири ангела тръбят
И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.
7 Като затръби първият ангел, падна град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята; и една трета част от земята изгоря, също и една трета част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.
8 И като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, бе хвърлена в морето; и една трета част от морето стана кръв
9 и измря една трета част от одушевените същества, които бяха в морето; и една трета част от корабите бе унищожена.
10 След като затръби третият ангел, от небето падна голяма звезда, която гореше като светило, и падна върху една трета част от реките и върху водните извори.
11 А името на звездата е Пелин и една трета част от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото станаха горчиви.
12 И като затръби четвъртият ангел, една трета част от слънцето и една трета част от луната, и една трета част от звездите беше поразена, така че да потъмнее една трета част от тях и една трета част от деня да не свети, както и една трета част от нощта.
13 Тогава видях и чух един орел, който летеше сред небето и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят.
Откровение: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22