за Христос

Откровение 7   

1 Запечатаните избрани
След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.
2 И видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза:
3 Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
4 И чух числото на подпечатаните - сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всички племена на израелтяните;
5 от Юдовото племе - дванадесет хиляди подпечатани; от Рувимовото племе - дванадесет хиляди; от Гадовото племе - дванадесет хиляди;
6 от Асировото племе - дванадесет хиляди; от Нефталимовото племе - дванадесет хиляди; от Манасиевото племе - дванадесет хиляди;
7 от Симеоновото племе - дванадесет хиляди; от Левиевото племе - дванадесет хиляди; от Исахаровото племе - дванадесет хиляди;
8 от Завулоновото племе - дванадесет хиляди; от Йосифовото племе - дванадесет хиляди; от Вениаминовото племе - дванадесет хиляди подпечатани.
9 След това видях, и ето, голямо множество, което никой на можеше да изброи, от всеки народ и от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,
10 и викаха с висок глас: Спасението е от нашия Бог, Който седи на престола, и от Агнеца!
11 И всички ангели стояха около престола и около старейшините и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, като казваха:
12 Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарност и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.
13 Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези, облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?
14 Аз му отговорих: Господине, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които излизат от голямата скръб; и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца.
15 Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.
16 Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги порази слънцето, нито някой пек;
17 защото Агнецът, Който е посред престола, ще им бъде пастир и ще ги изведе при извори с течащи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.
Откровение: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22