за Христос

И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а насред престола и около него - четири живи същества, покрити с очи и отпред, и отзад.

Слушай Откровение 4:6
Откровение 4:6

Препратки:

Други преводи на Откровение 4:6:

Пред престола имаше нещо като стъклено море, прозрачно като кристал.
Пред престола и от всичките му страни стояха четири живи същества. Те имаха очи навсякъде и отпред, и отзад.
/Съвременен превод 2004/
И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, а сред престола и около него - четири живи същества, пълни с очи и отпред, и отзад.
/Верен 2002/
И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а в центъра на престола и около него - четири живи същества, покрити с очи и отпред, и отзад.
/Библейско общество 2000/
И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, а всред престола и около него четири живи същества, пълни с очи и отпред и отзад.
/Протестантски 1940/
и пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; а сред престола и около престола - четири животни, отпред и отзад пълни с очи:
/Православен/
И пред престола имаше море стъклено, подобно на кристал, и всред престола и около престола четири животни пълни с очи и от пред и от зад.
/Цариградски/
And before the throne there was a sea of glass like unto crystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.
/KJV/