за Христос

Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог откъдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на моя Бог, новия Йерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име.

Слушай Откровение 3:12
Откровение 3:12

Препратки:

Други преводи на Откровение 3:12:

Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог и той ще остане там завинаги. Върху него ще напиша името на моя Бог и името на града на моя Бог новия Ерусалим, който ще слезе от небето от моя Бог и новото си име ще напиша.
/Съвременен превод 2004/
Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог и той няма вече да излезе вън; и ще напиша на него Името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново Име.
/Верен 2002/
Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, новия Йерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име.
/Библейско общество 2000/
Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на Моя Бог, {В изданието от 1938 г. тези думи липсват}* новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име.
/Протестантски 1940/
Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на Моя Бог, и той няма вече да излезе вън; и ще напиша върху него името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, на новия Иерусалим, който слиза от небето от Моя Бог, и Моето ново име.
/Православен/
Който победи ще го направя стълб в храма на Бога моего, и нема да излезе вече вън; и ще напиша на него името на Бога моего, и името на града на Бога моего, сиреч, на новия Ерусалим който слезва от небето от Бога моего: ще напиша и новото мое име.
/Цариградски/
Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.
/KJV/