за Христос

До църквата в Пергам
До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Този, Който има двуострия меч:

Слушай Откровение 2:12
Откровение 2:12

Препратки:

Други преводи на Откровение 2:12: