за Христос

Свидетелството на Исус Христос
Аз, Исус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът на Давид, светлата утринна звезда.

Слушай Откровение 22:16
Откровение 22:16

Препратки:

Други преводи на Откровение 22:16:

Аз, Исус, изпратих своя ангел да ви даде това свидетелство за църквите. Аз съм потомъкът от рода на Давид. Аз съм светлата Зорница.
/Съвременен превод 2004/
Аз, Иисус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм Коренът и Родът на Давид, светлата Утринна Звезда.
/Верен 2002/
Аз, Исус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът на Давид, светлата утринна звезда.
/Библейско общество 2000/
Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.
/Протестантски 1940/
Аз, Иисус, изпратих Своя Ангел да ви засвидетелствува това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утрената и светла звезда.
/Православен/
Аз Исус проводих моя ангел да ви засвидетелствува това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, светлата и утренната звезда.
/Цариградски/
I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.
/KJV/