за Христос

Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града.

Слушай Откровение 22:14
Откровение 22:14

Препратки:

Други преводи на Откровение 22:14:

Благословени са онези, които изпраха робите си. Те ще имат право да ядат от дървото на живота, да минат през портите и да влязат в града.
/Съвременен превод 2004/
Блажени тези, които изперат дрехите си, за да имат право на дървото на живота и да влязат през портите в града.
/Верен 2002/
Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града.
/Библейско общество 2000/
Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града.
/Протестантски 1940/
Блажени са, които изпълняват заповедите Му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите.
/Православен/
Блажени които изпълняват неговите заповеди, за да имат власт над дървото на живота, и да влезат през портите в града.
/Цариградски/
Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
/KJV/