за Христос

и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.

Слушай Откровение 21:11
Откровение 21:11

Препратки:

Други преводи на Откровение 21:11:

Градът сияеше с Божията слава. Блясъкът му бе като на прескъпоценен камък, подобен на кристално чист яспис.
/Съвременен превод 2004/
и имаше славата на Бога, като блестеше, както блести някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.
/Верен 2002/
и имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.
/Библейско общество 2000/
и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.
/Протестантски 1940/
и имаше Божия слава; светилото му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис;
/Православен/
и имаше славата Божия, и светлостта негова бе подобна на драгоценен камик, както камик яспис прозрачен както кристал;
/Цариградски/
Having the glory of God: and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal;
/KJV/