за Христос

Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

Слушай Откровение 1:8
Откровение 1:8

Препратки:

Други преводи на Откровение 1:8: