за Христос

И ми каза: Напиши: Блажени тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца. И ми казва: Тези думи са истинни Божии думи.

Слушай Откровение 19:9
Откровение 19:9

Препратки:

Други преводи на Откровение 19:9:

Тогава ангелът ми каза: Запиши: Благословени са поканените на сватбеното празненство на Агнето. И после ми каза: Това са истинските думи на Бога.
/Съвременен превод 2004/
И ми каза: Напиши: Блажени са тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнето. И ми каза: Тези са истинните Божии думи.
/Верен 2002/
И ми каза: Напиши: Блажени тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца. И ми казва: Тези думи са истинни Божии думи.
/Библейско общество 2000/
И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.
/Протестантски 1940/
Тогава Ангелът ми каза: напиши: блажени са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: тия са истински думи Божии.
/Православен/
И казва ми: Напиши: Блажени които са призовани на вечерята на свадбата на Агнето. И казва ми: Тези са истинните думи Божии.
/Цариградски/
And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God.
/KJV/