за Христос

Победата на Словото над звяра и лъжепророка
След това видях небето отворено и ето, бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен и съди и воюва с правда.

Слушай Откровение 19:11
Откровение 19:11

Препратки:

Други преводи на Откровение 19:11:

Тогава видях небето разтворено, а пред мен бял кон, чийто ездач се наричаше Верен и Истинен, защото справедливо съди и воюва.
/Съвременен превод 2004/
След това видях небето отворено, и ето, бял кон, и Онзи, който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и Той съди и воюва в справедливост.
/Верен 2002/
След това видях небето отворено и ето, бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен и съди и воюва с правда.
/Библейско общество 2000/
След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.
/Протестантски 1940/
И видях небето отворено, и ето, кон бял. Оня, Който яздеше на него, се нарича Верен и Истинен, и Той праведно съди и воюва;
/Православен/
И видех небето отворено, и ето кон бел, и онзи който седеше на него наричаше се Верен и Истинен, и с правда съди и воинствува;
/Цариградски/
And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war.
/KJV/