за Христос

Откровение 18   

1 Падането на великия Вавилон
След това видях друг ангел, който слизаше от небето и имаше голяма власт; и земята бе осветена от неговата слава.
2 Той извика със силен глас: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица;
3 защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош.
4 И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й;
5 защото греховете й стигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди.
6 Въздайте й, както и тя е въздала. Да! Платете й двойно според делата й; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно.
7 Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал й дайте; защото казва в сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица и печал никога няма да видя.
8 Затова в един ден ще дойдат напастите й мор, печал и глад и тя ще изгори в огън; защото могъщ е Господ Бог, Който я съди.
9 Оплакване на великия Вавилон
И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й.
10 Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, могъщи граде, понеже в един час дойде присъдата ти!
11 И земните търговци ще плачат и жалят за нея, защото никой вече не купува стоките им,
12 стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и пурпур, коприна и червен плат; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост; и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо и от мрамор;
13 и канела, аромати, тамян, миро и ливан; вино и елей; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души.
14 Плодовете, за които душата ти копнееше, изчезнаха от теб и всичко изящно и разкошно загина от теб, и няма вече да ги намериш.
15 Търгуващите с тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч поради страх от мъките й, ще плачат и ще жалят, като казват:
16 Горко, горко, велики граде, облечен във висон, пурпур и червен плат и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери;
17 защото в един час запустя толкова богатство! И всеки морски капитан, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч
18 и викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне: Кой град приличаше на великия град?
19 И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене, като казваха: Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му; защото в един час запустя!
20 Веселете се за него, небеса, и вие, светии, вие, апостоли и пророци, защото присъдата, с която вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него.
21 И един силен ангел взе камък, голям като воденичен, и го хвърли в морето, и каза: С такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и вече няма да се намери.
22 Глас от онези, които свирят на арфи, и от певци, от свирачи и от тръбачи няма вече да се чува в теб; и никакъв художник от каквото и да било изкуство няма вече да има в теб; и шум от воденица няма вече да се чува в тебе;
23 светлина от светило няма вече да свети в теб; и глас от младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци бяха големците на земята, понеже чрез твоите магии бяха измамени всички народи.
24 И в него бе открита пролятата кръв от пророци и светии и от всички заклани на земята.
Откровение: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22