за Христос

Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят; понеже всички земни племена ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото бяха изявени Твоите праведни присъди.

Слушай Откровение 15:4
Откровение 15:4

Препратки:

Други преводи на Откровение 15:4:

От теб, Господи, ще се страхува всеки
и името ти ще прославя, защото само ти си свят.
Всички народи ще дойдат и ще ти се поклонят,
защото всеки видя справедливите ти присъди.
/Съвременен превод 2004/
Кой няма да се бои от Теб, Господи, и няма да прослави Името Ти? Защото само Ти си свят. Всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, защото се явиха Твоите праведни дела.
/Верен 2002/
Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят; понеже всички езически народи ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, защото бяха изявени Твоите праведни присъди.
/Библейско общество 2000/
Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свет; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби.
/Протестантски 1940/
Кой не ще се побои от Тебе, Господи, и не ще да прослави Твоето име? Защото само Ти си свет; защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе; защото Твоите присъди станаха явни.
/Православен/
Кой нема да се убои от тебе, Господи, и да прослави твоето име? защото само ти си свет; защото всите племена ще дойдат и ще се поклонят пред тебе, защото се явиха твоите праведни съдби.
/Цариградски/
Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest.
/KJV/