за Христос

И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени отсега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да! - казва Духът. - За да си починат от трудовете си; защото делата им следват след тях.

Слушай Откровение 14:13
Откровение 14:13

Препратки:

Други преводи на Откровение 14:13:

Тогава чух глас от небето, който каза: Запиши! Отсега нататък благословени ще са хората, които бяха в Господа, когато умряха.
Да казва Духът, така е. Сега те могат да отпочинат от тежкия си труд, защото делата им ще ги следват.
/Съвременен превод 2004/
И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени мъртвите, които отсега нататък умират в Господа. Да! - казва Духът - за да си починат от трудовете си, защото делата им ги следват.
/Верен 2002/
И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени отсега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да! - казва Духът. - За да си починат от мъките си; защото делата им следват след тях.
/Библейско общество 2000/
И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа; да! казва Духът, за да си починат от трудовете си; защото делата им следват подир тях.
/Протестантски 1940/
И чух глас от небето да ми казва: напиши: блажени са мъртвите, които умират в Господа отсега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си: делата им вървят заедно с тях.
/Православен/
И чух глас от небето който ми казваше: Пиши: Блажени мъртвите които умират от нине в Господа: ей, казва Духът, за да си починат от трудовете си; и делата им ходят след тех.
/Цариградски/
And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.
/KJV/