за Христос

И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано в книгата на живота на Агнеца, заклан от създаването на света.

Слушай Откровение 13:8
Откровение 13:8

Препратки:

Други преводи на Откровение 13:8:

Всички земни жители ще му се поклонят всички от началото на света, чиито имена не са записани в книгата на живота. А това е книгата на Агнето, принесено в жертва.
/Съвременен превод 2004/
И ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото Агне от създаването на света.
/Верен 2002/
И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създаването на света в книгата на живота на заклания Агнец.
/Библейско общество 2000/
И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.
/Протестантски 1940/
И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание-мира.
/Православен/
И ще му се поклонят всички що живеят на земята, на които имената не са написани от създание мира в книгата на живота на закланото Агне.
/Цариградски/
And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.
/KJV/