за Христос

След като змеят видя, че бе свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.

Слушай Откровение 12:13
Откровение 12:13

Препратки:

Други преводи на Откровение 12:13: