за Христос

Откровение 11   

1 Двамата Божии свидетели
И ми бе дадена тръстика като тояга; и един каза: Стани и измери Божия храм и олтара, и преброй поклонниците в него;
2 но двора, който е извън храма, остави и недей го измерва, защото той е даден на земните племена, които ще тъпчат святия град четиридесет и два месеца.
3 А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет дни, облечени във вретища.
4 Те са двете маслинови дървета и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята.
5 И ако някой поиска да им навреди, огън излиза от устата им и поглъща неприятелите им; ако някой поиска да им навреди, така и той трябва да бъде убит.
6 Те имат власт да заключат небето, за да не вали дъжд през времето на тяхното пророкуване; и имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразяват земята с всякакъв вид напаст, колкото пъти биха поискали.
7 И когато свършат своето свидетелстване, звярът, който излиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.
8 И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където бе разпънат и техният Господ.
9 И мнозина от народите, родовете, езиците и племената ще гледат труповете им три дни и половина и няма да позволят да бъдат положени труповете им в гроб.
10 Земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг ще си пратят подаръци, защото тези два пророка са мъчили жителите на земята.
11 А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дихание от Бога и те се изправиха на краката си; и голям страх обзе онези, които ги гледаха.
12 А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Въздигнете се тук. И те отидоха горе на небето в облак; и неприятелите им ги видяха.
13 И в онзи час стана голям земетръс и десетата част от града падна и измряха в земетръса седем хиляди човека; а останалите се уплашиха и отдадоха слава на небесния Бог.
14 Второто горко премина; ето, идва скоро третото горко.
15 Седмият ангел тръби
И като затръби седмият ангел, се чуха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува за вечни векове.
16 И двадесет и четиримата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, като казваха:
17 Благодарим Ти, Господи Всемогъщи, Който си и Който си бил, за това, че си изявил голямата Си сила и царуваш.
18 Земните племена се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите Си, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш тези, които погубват земята.
19 И Божият храм, който е на небето, се отвори и се видя в храма ковчегът на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и земетръс, и силен град.
Откровение: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22