за Христос

Осия 9   

1 Наказанието на Израел
Не се радвай, Израелю, до възторг, като племената;
защото ти блудства и се отклони от своя Бог;
ти обикна заплатата на блудниците във всеки житен харман.
2 Харманът и линът няма да ги нахранят
и младото вино ще изчезне за тях.
3 Няма да живеят в Господнята земя;
а Ефрем ще се върне в Египет
и ще ядат нечисти ястия в Асирия.
4 Няма да принасят на Господа възлияния от вино,
нито ще Му бъдат угодни жертвите им,
а ще им се зачитат като хляба, който ядат жалеещи,
от който всички, които го ядат, се оскверняват;
защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана,
а няма да влезе в дома Господен.
5 Какво ще направите в празничен ден
и в ден на Господне тържество?
6 Защото, ето, макар че побегнаха от погубление,
все пак Египет ще ги събере,
Мемфис ще ги погребе;
коприви ще завладеят желаните им сребърни вещи;
тръни ще има в шатрите им.
7 Настанаха дните на наказанието,
дните на въздаянието настанаха
и Израел ще го познае;
пророкът обезумя, завладеният от духа полудя
поради многото ти беззакония
и поради голямата омраза, която те възбуждат.
8 Стражът на Ефрем беше с моя Бог;
а по всичките пътища на пророка има примка на ловец на птици
и омраза - в дома на неговия Бог.
9 Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая;
затова
Господ ще помни беззаконието им,
ще накаже греховете им.
10 Намерих Израел, че беше за Мене като грозде в пустиня;
видях бащите ви, че бяха като първозрелите на смокинята
в първата й година;
но те отидоха при Ваалфегор,
отдадоха се на това срамно нещо
и станаха гнусни като обичните си идоли.
11 А колкото до Ефрем, тяхната слава ще отлети като птица;
няма да има между тях раждане, нито бременност, нито зачеване;
12 но и да отхранят децата си,
пак ще ги оставя без деца, така че да не остане човек;
защото горко им, когато се оттегля от тях!
13 Ефрем Ми се виждаше като Тир, насаден на весело място;
но Ефрем ще изведе децата си за убиеца.
14 Дай им, Господи! Какво ли да дадеш?
Дай им утроба, която помята, и сухи гърди.
15 Цялото им нечестие е в Галгал,
защото там ги намразих;
поради злите им дела
ще ги оттласна от дома Си;
няма вече да ги обичам;
всичките им първенци са бунтовници.
16 Поразен беше Ефрем;
коренът им изсъхна;
плод няма да родят;
дори и ако родят,
ще умъртвя любимата рожба на утробата им.
17 Бог мой ще ги отхвърли,
защото не Го послушаха;
и ще бъдат скитници между народите.
Осия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14