за Христос

Осия 8   

1 Божията присъда над Израел
Сложи тръбата на устата си!
Той се спуска като орел против дома Господен,
защото нарушиха завета Ми
и престъпиха закона Ми.
2 Ще викат към Мене:
Боже мой, ние, Израел, Те познаваме.
3 Но понеже Израел отхвърли доброто,
затова неприятелят ще го прогони.
4 Те поставиха царе, но не чрез Мене;
назначиха началници, но без да ги призная Аз.
От среброто и златото си направиха идоли,
за да бъдат изтребени.
5 Той е отхвърлил телето ти, Самарио;
гневът Ми пламна против тях;
докога няма да могат да се очистят?
6 Защото телето наистина е от Израел;
художникът го е направил; то не е Бог.
Да! Самарийското теле ще бъде разтрошено.
7 Понеже посяха вятър, затова ще пожънат вихрушка;
няма узряло жито, израсналото няма да даде брашно;
и ако даде, чужденци ще го погълнат.
8 Израел беше погълнат;
сега той е като негоден съд между народите.
9 Защото излязоха при асирийците
като див и усамотен осел;
Ефрем е наел любовници.
10 И даже ако наемат любовници между народите,
Аз сега ще ги събера против тях;
и те ще започнат да намаляват
поради товара, наложен от царя на князете.
11 Понеже Ефрем издигна много жертвеници, за да греши,
то жертвениците му станаха причина за грях.
12 Написах му десетте хиляди правила на закона Си,
но те бяха сметнати за нещо чуждо.
13 В жертвите, които Ми принасят,
жертват месо и го ядат;
но Господ не ги приема;
сега ще си спомни беззаконието им
и ще накаже греховете им;
те ще се върнат в Египет.
14 Защото Израел е забравил Твореца си и е построил палати,
и Юда е съградил множество укрепени градове;
но Аз ще пратя огън върху градовете му
и той ще погълне палатите им.
Осия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14