за Христос

Осия 6   

1 Призив към покаяние
Елате, да се върнем при Господа;
защото Той разкъса и Той ще ни изцели,
порази и ще превърже раната ни.
2 След два дни ще ни съживи,
на третия ден ще ни въздигне;
и ще живеем пред Него.
3 Да! Нека познаем Господа, нека се стремим да Го познаваме;
Той ще се появи сигурно, както зората,
и ще дойде при нас, както дъждът,
както пролетният дъжд, който напоява земята.
4 Какво да ти сторя, Ефреме?
Какво да ти сторя, Юдо?
Защото добротата ви е като утринния облак
и като росата, която рано изчезва.
5 Затова ги изсякох чрез пророците,
убих ги с думите на устата Си;
и присъдите Ми се явяват като светлината.
6 Защото милост искам, а не жертва,
и познаване на Бога - повече от всеизгаряния.
7 Те обаче, както Адам, престъпиха завета;
там постъпиха коварно към Мене.
8 Галаад е град на онези, които вършат беззаконие,
опетнен е с кръв.
9 И както разбойнически чети причакват човека,
така дружината свещеници убива по пътя към Сихем.
Да! Те вършат безчестие.
10 В Израелевия дом видях ужас:
там се намира блудство у Ефрем
и Израел е осквернен.
11 И за теб, Юдо, е определена жътва,
когато върна народа Си от плен.
Осия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14