за Христос

Бог предупреждава Израел
Чуйте това, свещеници,
внимавайте, доме Израелев,
и дайте ухо, доме царски;
защото има присъда против вас;
понеже станахте като примка в Масфа
и като мрежа, простряна върху Тавор.

Слушай Осия 5:1
Осия 5:1

Препратки:

Други преводи на Осия 5:1:

Чуйте това, свещениците, и внимавайте, доме израилев, и дайте ухо, доме на царя! Защото има присъда за вас, понеже станахме примка в Масфа и разпростряна мрежа върху Тавор.
/Верен 2002/
Чуйте това, свещеници,
внимавайте, доме Израелски,
и дайте ухо, доме царски;
защото има присъда против вас;
понеже станахте като примка в Масфа
и като мрежа, простряна върху Тавор.
/Библейско общество 2000/
Чуйте това, свещеници,
Внимавайте, доме Израилев,
И дайте ухо, доме царев;
Защото има присъда против вас;
Понеже станахте като примка в Масфа,
И, като мрежа простряна върху Тавор.
/Протестантски 1940/
Чуйте това, свещеници, внимавайте, доме Израилев, и приклони ухо, доме царев; защото ще има съд за вас, понеже бяхте примка в Масифа и изопната мрежа на Тавор.
/Православен/
Чуйте това, свещеници,
И внимавайте, доме Израилев,
И слушайте, доме царски;
Защото има съд за вас;
Понеже ставахте сет в Масфа,
И мрежа разпростряна върху Тавор.
/Цариградски/
Hear ye this, O priests; and hearken, ye house of Israel; and give ye ear, O house of the king; for judgment is toward you, because ye have been a snare on Mizpah, and a net spread upon Tabor.
/KJV/