за Христос

Осия 5   

1 Бог предупреждава Израел
Чуйте това, свещеници,
внимавайте, доме Израелев,
и дайте ухо, доме царски;
защото има присъда против вас;
понеже станахте като примка в Масфа
и като мрежа, простряна върху Тавор.
2 Бунтовниците потънаха дълбоко в разврат;
но Аз ги изобличавам всички.
3 Аз познавам Ефрем
и Израел не е скрит от Мене;
защото и сега блудстваш, Ефреме,
и Израел е осквернен.
4 Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог;
защото блуден дух има дълбоко в тях
и те не познават Господа.
5 Гордостта на Израел свидетелства пред лицето му;
затова Израел и Ефрем ще се препъват чрез беззаконието си
и Юда ще се препъва с тях.
6 Със стадата и чердите си
ще отидат да търсят Господа,
но няма да Го намерят;
Той се е оттеглил от тях.
7 Те се отнесоха коварно към Господа,
защото родиха деца от чужденки;
сега, до новолуние, ще бъдат погълнати те и наследствата им.
8 Затръбете с рог в Гавая,
с тръба в Рама;
дайте тревога във Вет-авен -
след тебе, Вениамине!
9 Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен;
обявих между Израелевите племена онова,
което непременно ще стане.
10 Понеже Юдовите първенци станаха като онези,
които преместват межди,
затова ще излея гнева Си върху тях.
11 Ефрем е в утеснение, съкрушен чрез съд,
защото помисли за добре да следва суетните идоли;
12 и Аз бях като молец за Ефрем
и като червей - за Юдовия дом.
13 Когато Ефрем видя, че боледува,
и Юда видя раната си,
Ефрем отиде при асириеца
и прати до цар Ярив;
но той не може да ви изцели,
нито да излекува раната ви.
14 Защото Аз ще бъда като лъв на Ефрем
и като млад лъв - на Юдовия дом.
Аз, да! Аз ще разкъсам и ще си отида;
ще отнеса и няма да има кой да ви отърве.
15 Ще си отида, ще се върна на мястото Си,
докато признаят грешката си и потърсят лицето Ми;
в скръбта си ще Ме търсят усърдно, като кажат:
Осия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14