за Христос

Затова земята ще жалее
и всеки, който живее на нея, ще примре,
също и полските зверове и небесните птици;
още и морските риби ще изчезнат.

Слушай Осия 4:3
Осия 4:3

Препратки:

Други преводи на Осия 4:3:

Затова ще скърби земята и всеки неин жител ще примре с полските зверове и с небесните птици и морските риби ще бъдат грабнати.
/Верен 2002/
Затова земята ще жалее
и всеки, който живее на нея, ще примре,
също и полските зверове и небесните птици;
още и морските риби ще изчезнат.
/Библейско общество 2000/
Затова земята ще жалее,
И всеки, който живее на нея, ще примре,
Тоже и полските зверове и небесните птици;
Още и морските риби ще изчезнат.
/Протестантски 1940/
Затова ще се разплаче тая земя, и ще изнемощеят всички, които живеят на нея, с полските зверове и небесните птици; дори и морските риби ще загинат.
/Православен/
За то ще сетува земята,
И всеки що живее на нея ще премре,
Със зверовете на полето и с птиците небесни;
Още и рибите морски ще изчезнат.
/Цариградски/
Therefore shall the land mourn, and every one that dwelleth therein shall languish, with the beasts of the field, and with the fowls of heaven; yea, the fishes of the sea also shall be taken away.
/KJV/