за Христос

Осия 4   

1 Духовното отстъпничество на Израел
Слушайте словото Господне, израелтяни,
защото Господ има спор с жителите на тази земя,
понеже няма вярност, нито милост,
нито знание за Бога по земята.
2 Друго няма освен клетва, лъжа и убийство,
кражба и прелюбодейство;
разбиват къщи и кръв допира до кръв.
3 Затова земята ще жалее
и всеки, който живее на нея, ще примре,
също и полските зверове и небесните птици;
още и морските риби ще изчезнат.
4 Но никой да не се противи, нито да изобличава другиго;
защото твоят народ е като онези, които се противят на свещеника.
5 Затова ще се подхлъзнеш денем
и с тебе ще се подхлъзне и пророкът нощем;
и Аз ще погубя майка ти.
6 Народът Ми загина от липса на знание;
понеже ти отхвърли знанието,
то и Аз отхвърлих тебе да не Ми свещенодействаш;
понеже ти забрави закона на твоя Бог,
то и Аз ще забравя твоите деца.
7 Колкото повече се умножиха,
толкова повече съгрешаваха пред Мене!
Ще превърна славата им в безчестие.
8 Свещениците се хранят с греховете на народа Ми
и прилепват сърцата си към тяхното беззаконие.
9 И така ще бъде: Какъвто е народът, такъв е и свещеникът;
и Аз ще ги накажа за постъпките им
и ще им въздам за делата им.
10 Защото ще ядат, но няма да се насищат;
ще блудстват, но няма да се размножават;
понеже престанаха да внимават към Господа.
11 Блудство, вино и шира отнемат разума.
12 Народът Ми се допитва до дървото си
и жезълът им им отговаря;
защото блуден дух ги е заблудил
и те блудстват и въстанаха против властта на своя Бог.
13 Жертват по върховете на хълмовете
и кадят по хълмовете,
под дъбовете, тополите и теревинтите,
защото сянката им е добра;
затова дъщерите ви блудстват
и снахите ви прелюбодействат.
14 Няма особено да накажа дъщерите ви, когато блудстват,
или снахите ви, когато прелюбодействат;
защото самите бащи отиват насаме с блудниците
и жертват с безчестните жени;
затова неразумният народ ще бъде съборен.
15 Ако и да блудстваш ти, Израелю,
поне
да не беззаконства Юда;
и така, не идвайте в Галгал,
нито излизайте във Вет-авен,
нито се кълнете в живота на Господа.
16 Защото Израел упорства като упорита телица;
и така, сега Господ ще ги пасе като агнето в далечни места.
17 Ефрем се е привързал към идолите; оставете го.
18 Свършиха ли се пировете им,
те съвсем се предадоха на блудство;
обичат да казват: Дайте!
Първенците му са за негов срам.
19 Вятърът ще го притисне между крилата си;
и те ще се посрамят от жертвите си.
Осия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14