за Христос

После израелтяните отново ще потърсят Господа, своя Бог, и царя си Давид; и в следващите дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост.

Слушай Осия 3:5
Осия 3:5

Препратки:

Други преводи на Осия 3:5:

После израилевите синове ще се обърнат и ще потърсят ГОСПОДА, своя Бог, и царя си Давид. И ще дойдат с трепет при ГОСПОДА и при Неговата добрина в последните дни.
/Верен 2002/
После израелците отново ще потърсят Господа, своя Бог, и царя си Давид; и в следващите дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост.
/Библейско общество 2000/
После израилтяните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида; и в послешните дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост.
/Протестантски 1940/
След това ще се обърнат синовете Израилеви и ще потърсят Господа, своя Бог, и Давида, своя цар, и ще благоговеят пред Господа и пред благостта Му в последните дни".
/Православен/
После ще се върнат Израилевите синове и ще потърсят Господа Бога своего и Давида царя си; и ще прибегнат към Господа и към неговата благост в сетните дни.
/Цариградски/
Afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall fear the LORD and his goodness in the latter days.
/KJV/