за Христос

Осия 2   

1 И така, наричайте братята си Аммий и сестрите си Рухама,
2 Съдете се с майка си, съдете се;
защото тя не Ми е жена
и Аз не съм й мъж.
Нека премахне блудствата си от лицето си
и прелюбодействата си - от гърдите си,
3 да не би да я съблека гола
и я изложа, както беше в деня, когато се е родила,
и я направя като пустиня,
и я поставя като безводна земя,
и я уморя с жажда.
4 Даже към децата й няма да покажа милост,
понеже са деца от блудство.
5 Защото майка им блудства;
тази, която ги беше заченала, постъпи срамно;
защото каза: Ще отида след любовниците си,
които ми дават хляба и водата ми,
вълната и лена ми, маслото и питиетата ми.
6 Затова, ето, Аз ще препреча пътя й с плет от тръни
и ще направя преграда пред нея,
за да не намери пътищата си.
7 Тя ще се завтече след любовниците си, но няма да ги стигне;
ще ги потърси, но няма да ги намери.
Тогава ще каже: Ще отида и ще се върна при първия си мъж,
защото ми беше по-добре тогава, отколкото сега.
8 И тя не знаеше, че Аз съм й давал житото, виното и маслото
и съм умножил среброто и златото й,
което употребиха за Ваал.
9 Затова ще си взема назад житото на времето му
и виното Си - на определеното му време,
и ще откъсна вълната Си и лена Си,
които трябваше да покриват голотата й.
10 И сега ще открия нечистотата й пред очите на любовниците й;
и никой няма да я избави от ръката Ми.
11 И ще прекратя цялото й веселие -
тържествата, новолунията, съботите
и всичките й определени празници.
12 Ще опустоша и лозите и смокините й,
за които каза: Те са заплатата,
която ми дадоха любовниците ми;
ще ги превърна в гора
и полските животни ще ги изпояждат.
13 И ще я накажа за дните, които посвещаваше на ваалимите,
когато им кадеше,
като се кичеше с обеците и огърлиците си
и отиваше след любовниците си,
а Мене забравяше, казва Господ.
14 Любовта на Бога към Неговия народ
Но, ето, Аз ще я привлека
и като я заведа в пустинята,
ще й говоря по сърцето й.
15 И още оттам ще й дам ханаанските лозя
и долината Ахор за врата на надежда;
и там тя ще се отзове, както в дните на младостта си
и както в деня, когато излезе от Египетската земя.
16 В онзи ден, казва Господ,
ще Ме наричаш: Мъжът ми;
и няма да Ме наричаш вече: Ваал ми.
17 Защото ще премахна имената на ваалимите от устата й;
и те няма вече да се споменават с имената си.
18 В онзи ден ще сключа за тях завет
с полските зверове,
с небесните птици
и със земните твари;
и като строша лък и меч, и бой и ги махна от земята,
ще ги населя в безопасност.
19 И ще те сгодя за Себе Си завинаги.
Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и правосъдие,
в милосърдие и милости.
20 Ще те сгодя за Себе Си във вярност;
и ще познаеш Господа.
21 И в онзи ден ще отговоря, казва Господ,
ще отговоря на небето
и то ще отговори на земята,
22 и земята ще отговори на житото, на виното и на маслото,
и те ще отговорят на Йезраел.
23 И ще я насея за Себе Си на земята;
и ще покажа милост към непомилваната;
а на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие;
и те ще казват, всеки един: Ти си мой Бог.
Осия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14