за Христос

Аз ще бъда като роса на Израел;
той ще процъфти като крем
и ще простре корените си като ливанско дърво.

Слушай Осия 14:5
Осия 14:5

Препратки:

Други преводи на Осия 14:5: