за Христос

Асур няма да ни избави;
ние няма да яздим на коне;
и няма вече да кажем на делото на ръцете си:
Вие сте наши богове;
защото у Тебе сирачето намира милост.

Слушай Осия 14:3
Осия 14:3

Препратки:

Други преводи на Осия 14:3:

Асур няма да ни спаси, няма да яздим на коне и няма вече да кажем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове! - защото у Теб сирачето намира милост.
/Верен 2002/
Асур няма да ни избави;
ние няма да яздим на коне;
и няма вече да кажем на делото на ръцете си:
Вие сте наши богове;
защото в Теб сирачето намира милост.
/Библейско общество 2000/
Асур няма да ни избави;
Ние няма да яздим на коне;
И няма вече да речем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове;
Защото у Тебе сирачето намира милост.
/Протестантски 1940/
Асур няма вече да ни спасява; няма да се качваме на кон и няма вече да казваме към изделието на нашите ръце: о, богове наши; защото у Тебе има милосърдие към сираци".
/Православен/
Асур няма да ни спаси:
Ние няма да ездим на коне;
И няма вече да речем на дялото на ръцете си: Богове сте ни;
Защото чрез тебе ще се помилва сирачето.
/Цариградски/
Asshur shall not save us; we will not ride upon horses: neither will we say any more to the work of our hands, Ye are our gods: for in thee the fatherless findeth mercy.
/KJV/