за Христос

Осия 14   

1 Призив за покаяние и обещание за благоволение
Израелю, върни се при Господа, твоя Бог,
защото си паднал чрез беззаконието си.
2 Вземете със себе си думи и се върнете при Господа;
кажете Му: Отнеми всяко наше беззаконие
и приеми благата ни;
така ще отдадем благодарствени приноси от устните си.
3 Асур няма да ни избави;
ние няма да яздим на коне;
и няма вече да кажем на делото на ръцете си:
Вие сте наши богове;
защото у Тебе сирачето намира милост.
4 Аз ще изцеля отстъплението им,
ще ги възлюбя доброволно,
защото гневът Ми се отвърна от него.
5 Аз ще бъда като роса на Израел;
той ще процъфти като крем
и ще простре корените си като ливанско дърво.
6 Клоните му ще се разпрострат;
славата му ще бъде като маслина
и благоуханието му - като ливан.
7 Които живеят под сянката му,
отново ще се съживят като жито
и ще процъфтяват като лоза;
дъхът му ще бъде като ливанско вино.
8 Ефреме, какво имаш вече да се оплакваш от идолите си?
Аз го чух и ще го пазя;
Аз съм му като вечнозелена елха;
от Мен е твоят плод.
9 Кой е мъдър, за да разбере тези неща?
Кой е
разумен, за да ги познае?
Защото пътищата Господни са прави
и праведните ще ходят по тях,
а престъпниците ще паднат в тях.
Осия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14