за Христос

От силата на преизподнята ще ги изкупя,
от смърт ще ги избавя.
О, смърт! Къде са язвите ти?
О, преизподньо! Къде е погубителната ти сила?
Колкото до това
, Аз няма да видя разкаяние.

Слушай Осия 13:14
Осия 13:14

Препратки:

Други преводи на Осия 13:14:

От силата на Шеол ще ги откупя, от смърт ще ги изкупя. О, смърт, къде са язвите ти? О, Шеол, къде е гибелта ти? Разкаянието е скрито от очите Ми.
/Верен 2002/
От силата на преизподнята ще ги изкупя,
от смърт ще ги избавя.
О, смърт! Къде са язвите ти?
О, преизподньо! Къде е погубителната ти сила?
Колкото до това, Аз няма да видя разкаяние.
/Библейско общество 2000/
От силата на преизподнята ще ги изкупя,
От смърт ще ги избавя.
О смърт! где са язвите ти?
О преизподньо! где е погубителната ти сила?
Колкото за това
, Аз няма да видя разкайване.
/Протестантски 1940/
От властта на ада ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата? разкаяние за това не ще имам.
/Православен/
От ръката адова ще ги спася,
От смърт ще ги избавя.
Де е, смърте, гибелта ти?
Де, аде, погубването ти?
Разкаянието ще се крие от очите ми.
/Цариградски/
I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy plagues; O grave, I will be thy destruction: repentance shall be hid from mine eyes.
/KJV/