за Христос

А Аз съм Господ, твоят Бог, от времето,
когато ти беше
в Египетската земя;
пак ще те заселя в шатри
като в празничните дни.

Слушай Осия 12:9
Осия 12:9

Препратки:

Други преводи на Осия 12:9: